سیاوش یزدانی در واکنش به جدایی از باشگاه استقلال واکنش تند و جنجالی را در صفحه مجازی خود نشان داد و نوشت: هرگز فکر نمی‌کردم به خاطر وعده ترکاندن بمب قربانی شوم.سیاوش یزدانی در واکنش به جدایی از باشگاه استقلال واکنش تند و جنجالی را در صفحه مجازی خود نشان داد و نوشت: هرگز فکر نمی‌کردم به خاطر وعده ترکاندن بمب قربانی شوم.