آفتاب‌‌نیوز : رقابت های ۵ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی اروپا در بخارست رومانی، با معرفی نفرات راه یافته به فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری شد. اسامی نفرات راه یافته به فینال ۵ وزن دوم این مسابقات به شرح زیر است: وزن ۶۰ کیلوگرم: ویکتور چیوبانو(مولداوی) – نیهات ممدلی(آذربایجان)وزن ۶۷ […]

آفتاب‌‌نیوز :

رقابت های ۵ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی اروپا در بخارست رومانی، با معرفی نفرات راه یافته به فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم پیگیری شد.

اسامی نفرات راه یافته به فینال ۵ وزن دوم این مسابقات به شرح زیر است:

وزن ۶۰ کیلوگرم: ویکتور چیوبانو(مولداوی) – نیهات ممدلی(آذربایجان)
وزن ۶۷ کیلوگرم: حسرت جعفراف(آذربایجان) – روسلان بیچورین(روسیه)
وزن ۷۲ کیلوکرم: سلجوق جان(ترکیه) – اولوی غنی زاده(آذربایجان)
وزن ۸۲ کیلوگرم: آلپرین بربر(ترکیه) – اسلام علی اف(روسیه)
وزن ۹۷ کیلوگرم: آرتورالسکانیان)ارمنستان) – ماگومد مورتازالیف(روسیه)