بایرلورکوزن بعد از ۵ پیروزی پیاپی در بوندسلیگا شکست خورد. سردار آزمون در این بازی هم نیمکت نشین بود. او در دقیقه ۸۰ به میدان رفت و نتوانست در روند بازی تاثیر داشته باشد.بایرلورکوزن بعد از ۵ پیروزی پیاپی در بوندسلیگا شکست خورد. سردار آزمون در این بازی هم نیمکت نشین بود. او در دقیقه ۸۰ به میدان رفت و نتوانست در روند بازی تاثیر داشته باشد.