آفتاب‌‌نیوز : کریم بنزما پیش از مراسم معارفه گفت: دوست من، کریستیانو اینجا است و بودن او در عربستان عالی است حالا مکه به من نزدیک است و این خیلی برای من مهم بود، جایی که بهترین حس را دارم من هم مسلمان هستم و همیشه دوست داشتم در یک کشور مسلمان زندگی کنم.


آفتاب‌‌نیوز :

کریم بنزما پیش از مراسم معارفه گفت: دوست من، کریستیانو اینجا است و بودن او در عربستان عالی است

حالا مکه به من نزدیک است و این خیلی برای من مهم بود، جایی که بهترین حس را دارم

من هم مسلمان هستم و همیشه دوست داشتم در یک کشور مسلمان زندگی کنم.