شیاطین سرخ و شاگردان آنتونیو کونته با پیروزی برابر رقبایی از دسته‌های پایین‌تر، در جمع ۱۶ تیم برتر جام حذفی انگلیس قرار گرفتند.شیاطین سرخ و شاگردان آنتونیو کونته با پیروزی برابر رقبایی از دسته‌های پایین‌تر، در جمع ۱۶ تیم برتر جام حذفی انگلیس قرار گرفتند.