مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های لیگ برتری امروز در جلسه با نمایندگان فراکسیون ورزش مجلس درباره سه موضوع مهم این روز‌های فوتبال بحث و تبادل نظر کردند.مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های لیگ برتری امروز در جلسه با نمایندگان فراکسیون ورزش مجلس درباره سه موضوع مهم این روز‌های فوتبال بحث و تبادل نظر کردند.