مهدی تارتار در واکنش به شعار هواداران تیمش در بازی با تراکتور و انتقاد از خرید‌های او در ذوب آهن گفت: شنیدم که گفتند «دلال»، اما آن‌هایی که من را می‌شناسند می‌دانند گناه من این است که سالم کار می‌کنم.مهدی تارتار در واکنش به شعار هواداران تیمش در بازی با تراکتور و انتقاد از خرید‌های او در ذوب آهن گفت: شنیدم که گفتند «دلال»، اما آن‌هایی که من را می‌شناسند می‌دانند گناه من این است که سالم کار می‌کنم.