با توجه به صحبت‌های کریستوف گالتیه، سرمربی پاری سن ژرمن، به نظر می‌رسد لیونل مسی در این تیم هرگز کاپیتان نخواهد شد. اما چرا بازوبند پی‌اس‌جی به بهترین بازیکن دنیا نمی‌رسد؟با توجه به صحبت‌های کریستوف گالتیه، سرمربی پاری سن ژرمن، به نظر می‌رسد لیونل مسی در این تیم هرگز کاپیتان نخواهد شد. اما چرا بازوبند پی‌اس‌جی به بهترین بازیکن دنیا نمی‌رسد؟