در حالی که چند ساعت بیشتر به پایان ساعت نقل و انتقالات زمستانی باقی نماینده، خبر‌هایی در خصوص تیم بعدی اشکان دژاگه در پایتخت به گوش می‌رسد.در حالی که چند ساعت بیشتر به پایان ساعت نقل و انتقالات زمستانی باقی نماینده، خبر‌هایی در خصوص تیم بعدی اشکان دژاگه در پایتخت به گوش می‌رسد.