سرمربی سپاهان در واکنش به جذب مدافع استقلالی‌ها می‌گوید سیاوش یزدانی مدافع باکیفیتی است و خوب است هر تیمی او را داشته باشد.سرمربی سپاهان در واکنش به جذب مدافع استقلالی‌ها می‌گوید سیاوش یزدانی مدافع باکیفیتی است و خوب است هر تیمی او را داشته باشد.