مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به آماده‌باش کامل نیرو‌های این شرکت برای رفع مشکلات ناشی از زلزله خوی گفت: قطعی‌های گزارش شده در برخی از مناطق ناشی از سیم‌پارگی و برخورد اشیاء با سیم‌ها است.مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به آماده‌باش کامل نیرو‌های این شرکت برای رفع مشکلات ناشی از زلزله خوی گفت: قطعی‌های گزارش شده در برخی از مناطق ناشی از سیم‌پارگی و برخورد اشیاء با سیم‌ها است.