آفتاب‌‌نیوز : دکتر محمد بهبهانی در نخستین نشست شورای تأسیس و اداره سراهای دانشجویی غیردولتی که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با هماهنگی اداره اماکن شهرستان اهواز و با حضور کارشناسان این دانشگاه، وضعیت سراهای دانشجویی غیردولتی بررسی می‌شود و در صورت نداشتن مجوز، این سراها پلمب می‌شوند. وی افزود: پذیرش […]


آفتاب‌‌نیوز :

دکتر محمد بهبهانی در نخستین نشست شورای تأسیس و اداره سراهای دانشجویی غیردولتی که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با هماهنگی اداره اماکن شهرستان اهواز و با حضور کارشناسان این دانشگاه، وضعیت سراهای دانشجویی غیردولتی بررسی می‌شود و در صورت نداشتن مجوز، این سراها پلمب می‌شوند.

وی افزود: پذیرش غیر دانشجو در سراهای دانشجویی غیردولتی یکی از چالش‌های این حوزه است، که بررسی آن در دستور کار معاونت دانشجویی قرار دارد.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: دومین نشست شورای تأسیس و اداره سراهای دانشجویی غیردولتی، با دعوت از نماینده حقوقی این دانشگاه و کسب اطلاعات درباره مکاتبه با مراجع قضایی، برای دریافت حکم پلمب و نصب بنر با موضوع «عدم مجوز فعالیت»، برگزار می‌شود.

بهبهانی خاطرنشان کرد: همچنین تلاش خواهیم کرد از ظرفیت کارشناسان دیگر دانشگاه‌ها در بررسی وضعیت سراهای دانشجویی غیردولتی استفاده کنیم.