مشاهدات میدانی و بررسی‌های نشان می‌دهد که مدتی است بعضی پیمانکاران حوزه خدمات شهری در منطقه ۵ برخلاف قانون و ضوابط ابلاغی شهرداری، کودکان را در حوزه پاکبانی به‌کارمی‌گیرند؛ موضوعی که مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران نیز آن را تایید کرد و تاکید داشت که شهرداری با پیمانکاران متخلف برخورد خواهد کرد و در […]مشاهدات میدانی و بررسی‌های نشان می‌دهد که مدتی است بعضی پیمانکاران حوزه خدمات شهری در منطقه ۵ برخلاف قانون و ضوابط ابلاغی شهرداری، کودکان را در حوزه پاکبانی به‌کارمی‌گیرند؛ موضوعی که مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران نیز آن را تایید کرد و تاکید داشت که شهرداری با پیمانکاران متخلف برخورد خواهد کرد و در صورت مشاهده مجدد این پدیده با مسئولان ذی‌ربط یعنی معاون خدمات شهری مناطق و شهرداران ناحیه‌هایی که در آن‌ها این تخلف رخ می‌دهد، بازخواست خواهند شد.