رئیس پلیس آگاهی فراجا از دستگیری ۲۳۳ جاعل و کشف بیش از ۱۵ هزار اسناد جعلی در طرح دو مرحله‌ای عملیات در پاتوق‌های عرضه مدارک جعلی خبر داد.رئیس پلیس آگاهی فراجا از دستگیری ۲۳۳ جاعل و کشف بیش از ۱۵ هزار اسناد جعلی در طرح دو مرحله‌ای عملیات در پاتوق‌های عرضه مدارک جعلی خبر داد.