کارکنان شما بیشتر از همه خواهان چه چیزی هستند؟ شاید «پول» اولین چیزی باشد که به ذهن‌تان می‌رسد، اما یکی از تحقیقات اخیر نشان داده است که «منعطف بودن» مدل کاری از حقوق و مزایا نیز مهم‌تر است. داشتن یک محیط کار جذاب چطور؟ ۷۷ درصد از کارکنان گفتند که ترجیح می‌دهند برای شرکتی کار […]کارکنان شما بیشتر از همه خواهان چه چیزی هستند؟ شاید «پول» اولین چیزی باشد که به ذهن‌تان می‌رسد، اما یکی از تحقیقات اخیر نشان داده است که «منعطف بودن» مدل کاری از حقوق و مزایا نیز مهم‌تر است. داشتن یک محیط کار جذاب چطور؟ ۷۷ درصد از کارکنان گفتند که ترجیح می‌دهند برای شرکتی کار کنند که شیوه‌ی کار منعطف‌تری را ارائه می‌کند، تا شرکتی که تنها محیط کار زیبایی دارد.