مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان از حادثه برای یک رام قطار باری در دورود لرستان خبر داد و در اعلام جزئیات این حادثه گفت: این قطار در خطوط ریلی بین ایستگاه‌های دربند به رودک (حشمت‌آباد) در شهرستان دورود ترمز برید.مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان از حادثه برای یک رام قطار باری در دورود لرستان خبر داد و در اعلام جزئیات این حادثه گفت: این قطار در خطوط ریلی بین ایستگاه‌های دربند به رودک (حشمت‌آباد) در شهرستان دورود ترمز برید.