مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در واکنش به انتشار فیلم بکارگیری کودکان در بخش خدمات شهری شهرداری تهران توسط پیمانکاران و تذکر عضو شورای شهر تهران، گفت: پیگیری و برخورد ویژه با پیمانکاران متخلف برای بکارگیری کودکان در بخش خدمات شهری انجام خواهد شد. علیرضا جعفری در گفت و گو با ایسنا، در تشریح اقدامات […]


مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در واکنش به انتشار فیلم بکارگیری کودکان در بخش خدمات شهری شهرداری تهران توسط پیمانکاران و تذکر عضو شورای شهر تهران، گفت: پیگیری و برخورد ویژه با پیمانکاران متخلف برای بکارگیری کودکان در بخش خدمات شهری انجام خواهد شد.

علیرضا جعفری در گفت و گو با ایسنا، در تشریح اقدامات شهرداری تهران برای جلوگیری از بکارگیری کودکان توسط پیمانکاران در بخش خدمات شهری شهرداری تهران، افزود: برای جلوگیری از این موضوع در شرایط پیمان یعنی نظام نامه فنی و اجرایی به پیمانکاران ابلاغ کرده ایم که به کارگیری کودکان ممنوع است.

وی افزود: نظارت بر پیمانکاران در تهران بر عهده مناطق است ولی ما نیز اخطارها و ابلاغات لازم را داشته ایم و تاکید بر عدم به کارگیری کودکان را داشته ایم و در صورت مشاهده این موضوع حتما برخورد صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: روزی که دو فیلم مورد تذکر عضو شورای شهر تهران منتشر شد تذکر لازم بار دیگر داده شد؛ متاسفانه ممکن است این تخلف روی دهد و ما وظیفه داریم موضوع را پیگیری کنیم و حتما پیگیری این مورد هم در دستور کار قرار گرفته است تا برابر پیمان میان شهرداری و پیمانکار اجرایی برخورد لازم صورت بگیرد. به طور کلی نیز دستگاه نظارتی ما به جدیت و دقت چنین مواردی را مورد رصد قرار خواهد داد.

وی تاکید کرد: بی تردید با توجه به خواست و تذکر اعضای شورای اسلامی شهر تهران موضوع بکارگیری کودکان در بخش خدمات شهری و موارد اعلام شده به صورت ویژه مورد پیگیری قرار می گیرد.

انتهای پیام