جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری بیش از ۴۳۰۰ مجرم در ورامین در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.جانشین فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری بیش از ۴۳۰۰ مجرم در ورامین در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.