آفتاب‌‌نیوز : احمد وحیدی گفت: یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزان‌تر است و قیمت ارزان بنزین خود به خود مصرف بنزین را بالا می‌برد. احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزان‌تر است و قیمت […]


آفتاب‌‌نیوز :

احمد وحیدی گفت: یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزان‌تر است و قیمت ارزان بنزین خود به خود مصرف بنزین را بالا می‌برد.

احمد وحیدی وزیر کشور در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: یک لیتر بنزین ما از یک لیتر آب ارزان‌تر است و قیمت ارزان بنزین خود به خود مصرف بنزین را بالا می‎‌برد.

وی افزود: گاهی در یک روز ۱۴۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود.

او در ادامه گفت: باید برای حل ناترازی بنزین راه حلی ارائه شود و این وظیفه دانشگاه است.