نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواستار پایبندی هیات رئیسه مجلس به آئین نامه و اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد با بیش از ۴۰ امضا شد.نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواستار پایبندی هیات رئیسه مجلس به آئین نامه و اعلام وصول استیضاح وزیر اقتصاد با بیش از ۴۰ امضا شد.