آفتاب‌‌نیوز : در همین خصوص، مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد نوشت: این استقبال جوانان طبیعى است. نه تحقیر ملى است و نه شایسته ملامت. در مهر ماه سال گذشته در سئول براى دیدن یک خواننده در هجوم امواج جمعیت جوانان، ١٥٧ نفر زیر دست و پا مردند و دویست نفر مجروح شدند! بایست فضاى اجتماعى ملى […]


آفتاب‌‌نیوز :

در همین خصوص، مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد نوشت: این استقبال جوانان طبیعى است. نه تحقیر ملى است و نه شایسته ملامت. در مهر ماه سال گذشته در سئول براى دیدن یک خواننده در هجوم امواج جمعیت جوانان، ١٥٧ نفر زیر دست و پا مردند و دویست نفر مجروح شدند! بایست فضاى اجتماعى ملى و جهانى را شناخت.

ابطحی فعال سیاسی هم نوشت: تلاش برای دیدن ‎رونالدو، یکی از مشهورترین چهره‌های دنیا، توسط جوانان، نشانه طبیعی بودن و پویا بودن بچه‌های جوان ایران است. توقع پاستوریزه بودن بیش از حد مردم در همه امورجامعه کار خوبی نیست به مولا.