با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اعتبار لازم برای خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان را به قیمت نهایی مصوب شورای سیاست‌گذاری حداکثر تا شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ تخصیص و پرداخت کند. به گزارش ایسنا، هیئت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه امروز […]

با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اعتبار لازم برای خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان را به قیمت نهایی مصوب شورای سیاست‌گذاری حداکثر تا شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ تخصیص و پرداخت کند.

به گزارش ایسنا، هیئت عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ در جلسه امروز با بررسی بند ث تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد که شرکت‌های مباشر خرید گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیرحجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری کنند و در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه‌ها از طریق کشت قراردادی، شرکت‌های مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود، نسبت به فروش گندم اقدام کنند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از ابتدای سال ۱٤۰۳ به صورت ماهانه و منظم گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

انتهای پیام