نیروهای مسلح کشورمان در سالی که گذشت با مجاهدت‌های خود توانستند امنیت کشور را تامین کنند. آنها دیگر خود را محدود به مرزهای کشور نکرده و برای تامین امنیت کشور، به نقاط دوردست پا گذاشتند.نیروهای مسلح کشورمان در سالی که گذشت با مجاهدت‌های خود توانستند امنیت کشور را تامین کنند. آنها دیگر خود را محدود به مرزهای کشور نکرده و برای تامین امنیت کشور، به نقاط دوردست پا گذاشتند.