نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون شورا‌ها درباره اصلاح قانون انتخابات حرف درستی است، اما سوال من این است که آیا به این فکر کردیم که چه کسی قرار است پای صندوق بیاید و به ما رأی دهد و مقداری هم باید به فکر حل مشکلات مردم و تورم […]نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهاد کمیسیون شورا‌ها درباره اصلاح قانون انتخابات حرف درستی است، اما سوال من این است که آیا به این فکر کردیم که چه کسی قرار است پای صندوق بیاید و به ما رأی دهد و مقداری هم باید به فکر حل مشکلات مردم و تورم ۶۰ درصدی باشیم.