معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع نوشت: ۳۴ سال رهبری خمینی گونه امام خامنه‌ای ادامه راه امام خمینی و بالندگی و توسعه ابعاد و دستاوردهای گوناگون ملی وفراملی انقلاب اسلامی با وجود مواجه بودن با جبهه های گسترده ، پیچیده و متنوع دشمنان را با درمیدان نگهداشتن قوی و مقاوم ملت ایران و یارگیری […]


معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع نوشت: ۳۴ سال رهبری خمینی گونه امام خامنه‌ای ادامه راه امام خمینی و بالندگی و توسعه ابعاد و دستاوردهای گوناگون ملی وفراملی انقلاب اسلامی با وجود مواجه بودن با جبهه های گسترده ، پیچیده و متنوع دشمنان را با درمیدان نگهداشتن قوی و مقاوم ملت ایران و یارگیری های مردمی درمنطقه و جهان اثبات کرد و نشان داد که خامنه‌ای در قامت خمینی است.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دفاع، سردار سرتیپ دوم پاسدار رضا طلایی نیک، در یادداشتی به مناسبت 14 خرداد با عنوان «خامنه‌ای در قامت خمینی» نوشت: « ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ درتقویم ایران وانقلاب اسلامی از تلخ ترین روزهای تاریخی ملت ایران و آزادیخواهان جهان است.      به یاد داریم آه و ناله عمیق و فراگیر آحاد مردم ایران و نیز علاقه مندان غیرایرانی  از داغ ارتحال امام خمینی ( ره ) که بارویداد همزمان دیگری درهمان روز موجب شد آستانه تحمل این روز پر غصه فراهم شود.

سفراخروی امام خمینی  از دنیای ما  اندوهبار و طاقت‌فرسا بود اما باقی ماندن  میراث‌های ماندگار امام مانند اندیشه‌ها، آرمان‌ها و تداوم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی می‌توانست توان وطاقت تحمل فقدان امام رابه سطح ظاهری نبودن امام و استمرار حضور فکری، معنوی و مسلک و مرام امام تبدیل نماید و این امید فقط با قرار گرفتن شخصیتی امام‌گونه در جانشینی امام راحل ممکن بود.

۳۴ سال رهبری خمینی گونه امام خامنه‌ای ادامه راه امام خمینی و بالندگی و توسعه ابعاد و دستاوردهای گوناگون ملی وفراملی انقلاب اسلامی با وجود مواجه بودن با جبهه های گسترده ، پیچیده و متنوع دشمنان را با درمیدان نگهداشتن قوی و مقاوم  ملت ایران و یارگیری های مردمی درمنطقه و جهان اثبات کرد و نشان داد که خامنه‌ای در قامت خمینی  است و روز ۱۴ خرداد همزمان با درد جانکاه سفراخروی امام خمینی، انتخاب هوشمندانه و امیدبخش امام خامنه ایی، موهبت الهی بود تا امکان تحمل فقدان ظاهری امام با نقش آفرینی راهبر صالح مکتب امام خمینی در همه عرصه های تبیینی و عملی فراهم شود که یکی از نعمات بزرگ مکتب انقلابی و نظام ولایی برای حال و آینده است.

از نقش‌های تاریخی و سرنوشت ساز جانشین شایسته امام خمینی ، زنده نگهداشتن هویت، گفتمان و الگوی رهبری روح الله است که پیوند بین نسلی انقلاب امام خمینی و ماندگاری آن را ممکن ساخته است.

انتهای پیام