وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران همواره از گفتگو‌های منطقه‌ای استقبال کرده است، گفت: امروز پیام‌هایی را از طرف‌های مقابل مذاکرات برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کردیم.وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران همواره از گفتگو‌های منطقه‌ای استقبال کرده است، گفت: امروز پیام‌هایی را از طرف‌های مقابل مذاکرات برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کردیم.