حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس به صورت تلفنی گفتگو کرد.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه یکشنبه با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس به صورت تلفنی گفتگو کرد.