کشور‌های استونی، لیتوانی، لاتویا و لهستان از کشور‌هایی هستند که به شدت خواستار دور تازه تحریم‌های روسیه علیه بخش هسته‌ای و شرکت دولتی روستام (Rosatom) هستند.کشور‌های استونی، لیتوانی، لاتویا و لهستان از کشور‌هایی هستند که به شدت خواستار دور تازه تحریم‌های روسیه علیه بخش هسته‌ای و شرکت دولتی روستام (Rosatom) هستند.