آفتاب‌‌نیوز : چند روز پیش بود که کیهان به نقل از فرزند آیت الله مصباح یزدی در توجیه اینکه چرا ایشان در طول ۸ سال دوران جنگ در جبهه ها حضور نیافته نوشته بود: آیت الله مصباح از امام درباره رفتن به جنگ سوال کرد. امام فرمودند هر وقت من رفتم جبهه شما هم بروید. […]

آفتاب‌‌نیوز :

چند روز پیش بود که کیهان به نقل از فرزند آیت الله مصباح یزدی در توجیه اینکه چرا ایشان در طول ۸ سال دوران جنگ در جبهه ها حضور نیافته نوشته بود: آیت الله مصباح از امام درباره رفتن به جنگ سوال کرد. امام فرمودند هر وقت من رفتم جبهه شما هم بروید.

این ادعا با واکنش های زیادی روبرو شد و در نهایت روز گذشته سایت جماران در یادداشتی تاکید کرد«این ادعای بدون سند با هیچ منطقی قابل توجیه و پذیرش نیست.»

جماران امروز نیز تصاویری از حضور علما در جبهه را منتشر کرده که مُهر تاییدی بر این نکته باشد که « امام خمینی نه تنها هیچ گاه از حضور این بزرگان حوزه و روحانیت و یا روحانیون برجسته دارای مقامات مهم حکومتی در جبهه ها منع نمی کرد، و نه تنها از گزارشات شفاهی و کتبی آنان بعد از بازگشت از جبهه ها تقدیر می کرد و ترتیب اثر می داد، بلکه بارها در سخنرانی های خویش حضور علما در جبهه ها را حجتی بر حقانیت دفاع مقدس ایران در برابر متجاوزان و نشانی از وظیفه شناسی و همراهی علمای دین و روحانیت با مردم ذکر کرده و به آن بالیده است.»

عکس| روحانیون مشهور در جبهه؛ از رهبری و آیت‌الله هاشمی تا حسن روحانی