آفتاب‌‌نیوز : استفاده از حمام‌های دارویی تهیه شده با گیاهان زیر به درمان بیماری نرمی استخوان یا راشی تیسم کمک می‌کند. حمام برگ گردو: مقدار ۳۰۰ گرم برگ درخت گردو را در ۲ لیتر آب به مدت ۱۵ دقیقه باید جوشاند و پس از وارد کردن آن به وان حمام به مدت نیم ساعت در […]


آفتاب‌‌نیوز :

استفاده از حمام‌های دارویی تهیه شده با گیاهان زیر به درمان بیماری نرمی استخوان یا راشی تیسم کمک می‌کند.

حمام برگ گردو: مقدار ۳۰۰ گرم برگ درخت گردو را در ۲ لیتر آب به مدت ۱۵ دقیقه باید جوشاند و پس از وارد کردن آن به وان حمام به مدت نیم ساعت در آن قرار گرفت.

حمام سرشاخه گل دار مریم گلی:مقدار ۵۰۰ گرم سرشاخه گل دار گیاه را باید در ۲ لیتر آب به مدت ۱۵ دقیقه جوشاند؛ و پس از وارد کردن آن به آب وان حمام به مدت نیم ساعت در آن قرار گرفت.