یک متخصص داخلی گفت: افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند همچون بیماری‌های دیابتی یا افرادی که دارو مصرف می‌کنند، در زمان‌های خاص ممکن است منجر به ویروس تبخال شوند.یک متخصص داخلی گفت: افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند همچون بیماری‌های دیابتی یا افرادی که دارو مصرف می‌کنند، در زمان‌های خاص ممکن است منجر به ویروس تبخال شوند.