براساس نتایج یکی از تحلیل‌های جامع درباره ۱۹ مطالعه که وضعیت بیش از ۱ میلیون نفر از بزرگسالان را در ۸ کشور جهان بررسی کرده‌اند، مصرف متعادل چای‌های سیاه، سبز یا اولانگ با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ مرتبط است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که نوشیدن حداقل چهار فنجان چای در طول روز، […]براساس نتایج یکی از تحلیل‌های جامع درباره ۱۹ مطالعه که وضعیت بیش از ۱ میلیون نفر از بزرگسالان را در ۸ کشور جهان بررسی کرده‌اند، مصرف متعادل چای‌های سیاه، سبز یا اولانگ با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ مرتبط است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که نوشیدن حداقل چهار فنجان چای در طول روز، خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را در یک دوره زمانی ۱۰ ساله حدود ۱۷ درصد کاهش می‌دهد.