در این مقاله، درباره روش‌های ایجاد انگیزه در کارکنان با شما صحبت کردیم. به عنوان یک مدیر موفق باید نسبت به محیط سازمان خود توجه بیشتری داشته باشید. کارمندان راضی و با‌انگیزه هستند که باعث پیشرفت سازمان و رضایتمندی مشتریان می‌شوند. پس در فرصت‌های مختلف با کارکنان خود ارتباط برقرار کرده و با هدایای مختلف […]در این مقاله، درباره روش‌های ایجاد انگیزه در کارکنان با شما صحبت کردیم. به عنوان یک مدیر موفق باید نسبت به محیط سازمان خود توجه بیشتری داشته باشید. کارمندان راضی و با‌انگیزه هستند که باعث پیشرفت سازمان و رضایتمندی مشتریان می‌شوند. پس در فرصت‌های مختلف با کارکنان خود ارتباط برقرار کرده و با هدایای مختلف در مناسبت‌های خاص به آن‌ها نشان دهید که به یادشان هستید.