رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: ۹۵ درصد از طلافروشان مشهدی فاکتور رنگی به مردم می‌دهند و به طریقی فرار مالیاتی دارند.رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی گفت: ۹۵ درصد از طلافروشان مشهدی فاکتور رنگی به مردم می‌دهند و به طریقی فرار مالیاتی دارند.