بعد از انتشار خبر‌هایی از لرستان مبنی بر اینکه در شهرستان‌های ازنا و الیگودرز، قبوض میلیونی به دست مردم رسیده است؛ رئیس دولت سیزدهم، دستور تخفیف ۷۰ درصدی تعرفه‌های گاز را صادر کرد.بعد از انتشار خبر‌هایی از لرستان مبنی بر اینکه در شهرستان‌های ازنا و الیگودرز، قبوض میلیونی به دست مردم رسیده است؛ رئیس دولت سیزدهم، دستور تخفیف ۷۰ درصدی تعرفه‌های گاز را صادر کرد.