ترا سیتی، میگروس مال، شی مال و … از جمله مهم‌ترین مراکز خرید آنتالیا هستند که علاوه بر محصولات چرمی مختلف بسیاری دیگر از کالا‌ها مانند پوشاک، لوازم خانگی و … را در معرض فروش قرار داده‌اند.ترا سیتی، میگروس مال، شی مال و … از جمله مهم‌ترین مراکز خرید آنتالیا هستند که علاوه بر محصولات چرمی مختلف بسیاری دیگر از کالا‌ها مانند پوشاک، لوازم خانگی و … را در معرض فروش قرار داده‌اند.