محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی گمرک در روز جهانی گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملکرد تجاری در سال جاری اظهار داشت: میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور به غیر از نفت خام، نفت کوره و نفت سفید ومحمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران در مراسم رونمایی از برنامه راهبردی گمرک در روز جهانی گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملکرد تجاری در سال جاری اظهار داشت: میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور به غیر از نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و