آفتاب‌‌نیوز : بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان، آغاز بهار و فصل نو شدن زمین را جشن می‌گیرند. به همین مناسبت، گوگل لوگوی خود را در کشور‌هایی که نوروز را جشن می‌گیرند، تغییر داد. با این وجود، کاربران داخل ایران، امسال نیز نمی‌توانند تغییرات لوگوی گوگل را به مناسبت نوروز مشاهده کنند.


آفتاب‌‌نیوز :

بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان، آغاز بهار و فصل نو شدن زمین را جشن می‌گیرند.

به همین مناسبت، گوگل لوگوی خود را در کشور‌هایی که نوروز را جشن می‌گیرند، تغییر داد.

با این وجود، کاربران داخل ایران، امسال نیز نمی‌توانند تغییرات لوگوی گوگل را به مناسبت نوروز مشاهده کنند.