بارش نخستین برف پاییزی در استان همدان، مردم شهر همدان را نیز محاصره کرد. گردشگران در منطقه گردشگری گنجنامه با بارش شدید برف در این منطقه زمین‌گیر شدند و در حال حاضر امکان جابجایی وسایل نقلیه خود را ندارند. جمعیت هلال‌احمر استان همدان و متولیان شهری در حال کمک به مردم جامانده در این منطقه […]

ویدیو/ گردشگران گنجنامه در محاصره اولین برف پاییزی

بارش نخستین برف پاییزی در استان همدان، مردم شهر همدان را نیز محاصره کرد. گردشگران در منطقه گردشگری گنجنامه با بارش شدید برف در این منطقه زمین‌گیر شدند و در حال حاضر امکان جابجایی وسایل نقلیه خود را ندارند. جمعیت هلال‌احمر استان همدان و متولیان شهری در حال کمک به مردم جامانده در این منطقه هستند.

تصویربردار: پوریا پاکیزه / تدوینگر: جواد علیزاده