آفتاب‌‌نیوز : اخیرا خبری مبنی بر ممنوع الکارشدن تعدادی از خوانندگان کشور منتشر شد؛ محمد معتمدی (خواننده) درباره این خبر نوشت: خبر ممنوع الکار شدن تعدادی از هنرمندان موسیقی ایران در فضای مجازی کذب و شایعه است. اینگونه شایعه سازی‌ها موجب بدتر شدن اوضاع نابسامان موسیقی کشور می‌شود. همیشه منبع خبر را جویا شوید.

آفتاب‌‌نیوز :

اخیرا خبری مبنی بر ممنوع الکارشدن تعدادی از خوانندگان کشور منتشر شد؛ محمد معتمدی (خواننده) درباره این خبر نوشت: خبر ممنوع الکار شدن تعدادی از هنرمندان موسیقی ایران در فضای مجازی کذب و شایعه است. اینگونه شایعه سازی‌ها موجب بدتر شدن اوضاع نابسامان موسیقی کشور می‌شود. همیشه منبع خبر را جویا شوید.

واکنش تند محمد معتمدی به ادعای ممنوع الکار شدن تعدادی از خواننده‌های کشور