در حالی که کمتر از ۲۰ روز به برپایی جشنواره موسیقی فجر باقی مانده است، به نظر می‌رسد این جشنواره توسط دبیرِ خود با حاشیه جدیدی مواجه شده است.در حالی که کمتر از ۲۰ روز به برپایی جشنواره موسیقی فجر باقی مانده است، به نظر می‌رسد این جشنواره توسط دبیرِ خود با حاشیه جدیدی مواجه شده است.