پارسینه: فیلمی از گذر آب آلوده و سمی تصفیه خانه چرمشهر به زمین های زراعی توسط کشاورزان محلی ورامین منتشر شده است. ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۲:۲۱ به گزارش پارسینه، فیلمی از گذر آب آلوده و سمی تصفیه خانه چرمشهر به زمین های زراعی توسط کشاورزان زحمت کش دشت ورامین در فضای مجازی منتشر شده […]

پارسینه: فیلمی از گذر آب آلوده و سمی تصفیه خانه چرمشهر به زمین های زراعی توسط کشاورزان محلی ورامین منتشر شده است.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۲:۲۱

گذر آب آلوده و سمی تصفیه خانه چرمشهر به زمین های زراعی+ فیلم

به گزارش پارسینه، فیلمی از گذر آب آلوده و سمی تصفیه خانه چرمشهر به زمین های زراعی توسط کشاورزان زحمت کش دشت ورامین در فضای مجازی منتشر شده است.

امیدوار است؛ مسولان ذی ربط پاسخگوی این مشکل زیست محیطی و پیامدها و خسارات جبران ناپذیر آن باشند.

انتهای پیام