پارسینه: گربه‌ها نیز نیاز دارند مدتی دور از صاحبانشان زندگی کنند. ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۰:۴۵ هتل‌های مخصوص گربه‌ها در شهر پکن مملوء از گربه‌هایی شده‌اند که صاحبان آن‌ها به تعطیلات سال نو رفته‌اند. آن‌ها معتقدند گربه‌ها نیز نیاز دارند مدتی دور از صاحبانشان زندگی کنند.

پارسینه: گربه‌ها نیز نیاز دارند مدتی دور از صاحبانشان زندگی کنند.

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۰:۴۵

هتل مخصوص گربه‌ها در چین+فیلم

هتل‌های مخصوص گربه‌ها در شهر پکن مملوء از گربه‌هایی شده‌اند که صاحبان آن‌ها به تعطیلات سال نو رفته‌اند. آن‌ها معتقدند گربه‌ها نیز نیاز دارند مدتی دور از صاحبانشان زندگی کنند.