۲۸ شهريور ۱۴۰۲ – ۱۶:۵۷ پارسینه: در این مطلب ویدئویی از مقایسه شکل استقبال از کاروان النصر در ژاپن و ایران را ببینید. پارسینه: تلگرام باشگاه النصر این فیلم رو منتشر کرده که مقایسه کاروان النصر در ژاپن و ایرانه. همانطور که میشه دید اشتیاق هواداران در همه‌جا وجود دارد اما تفاوت در توانایی نظم‌دهی […]


۲۸ شهريور ۱۴۰۲ – ۱۶:۵۷

پارسینه: در این مطلب ویدئویی از مقایسه شکل استقبال از کاروان النصر در ژاپن و ایران را ببینید.

پارسینه: تلگرام باشگاه النصر این فیلم رو منتشر کرده که مقایسه کاروان النصر در ژاپن و ایرانه. همانطور که میشه دید اشتیاق هواداران در همه‌جا وجود دارد اما تفاوت در توانایی نظم‌دهی هواداران در مسیر استقبال از یک کاروان ورزشی است.