مارغول پیکر وسط جاده + فیلم

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۶:۳۰

۰

مار غول پیکر به خیابان آمد و به قدری بزرگ بود که با بالگرد از او فیلم گرفتند.

کد ویدیو