پارسینه: در ادامه ویدئویی از عصبانیت شدید هوادار النصر از بازی رونالدو خواهید دید. ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۰:۲۰ به نقل از آخرین خبر؛ هوادار شاکی النصر از بازی رونالدو گفت: نه گل میزنه نه پاس میده نه بلده دریبل بزنه، فقط میپره میگه سووووو!


پارسینه: در ادامه ویدئویی از عصبانیت شدید هوادار النصر از بازی رونالدو خواهید دید.

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۰:۲۰

به نقل از آخرین خبر؛ هوادار شاکی النصر از بازی رونالدو گفت: نه گل میزنه نه پاس میده نه بلده دریبل بزنه، فقط میپره میگه سووووو!