پارسینه: تصویری از عبور یک جنگنده از آسمان دیشب پایتخت در فضای مجازی دست به دست می شود. ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۶:۲۱ تصویری فراگیر از پرنده ای که دیشب در آسمان تهران مشاهده شد. گفته می شود پرنده ای که دیشب در آسمان تهران دیده شد سیمرغ یا شاهد 171 بوده است. /چندثانیه

پارسینه: تصویری از عبور یک جنگنده از آسمان دیشب پایتخت در فضای مجازی دست به دست می شود.

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۱۶:۲۱

عبور یک جنگنده از آسمان پایتخت+ عکس

تصویری فراگیر از پرنده ای که دیشب در آسمان تهران مشاهده شد. گفته می شود پرنده ای که دیشب در آسمان تهران دیده شد سیمرغ یا شاهد 171 بوده است. /چندثانیه

عبور یک جنگنده از آسمان پایتخت