پارسینه: سید جواد موسوی بروجردی به ادعای رائفی پور درباره نجوم واکنش نشان داد. ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۲:۲۳ سید جواد موسوی بروجردی به ادعای رائفی پور درباره نجوم واکنش نشان داد. وی نوشت: نذار این علوم تو سینه ات حبس بشه برادر…


پارسینه: سید جواد موسوی بروجردی به ادعای رائفی پور درباره نجوم واکنش نشان داد.

۰۹ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۲:۲۳

سید جواد موسوی بروجردی به ادعای رائفی پور درباره نجوم واکنش نشان داد.

وی نوشت: نذار این علوم تو سینه ات حبس بشه برادر…