۲۸ شهريور ۱۴۰۲ – ۱۴:۴۷ پارسینه: ویدئویی از صحبت های جالب جوان تبریزی که تابلوفرش عکس پدر کریس رونالدو را جلوی هتل اسپیناس برد را ببینید. پارسینه: جوان تبریزی که تابلوفرش عکس پدر کریس رونالدو را جلوی هتل اسپیناس برد گفت: « من می دونم رونالدو چقدر باباشو دوست داره!»


۲۸ شهريور ۱۴۰۲ – ۱۴:۴۷

پارسینه: ویدئویی از صحبت های جالب جوان تبریزی که تابلوفرش عکس پدر کریس رونالدو را جلوی هتل اسپیناس برد را ببینید.

پارسینه: جوان تبریزی که تابلوفرش عکس پدر کریس رونالدو را جلوی هتل اسپیناس برد گفت: « من می دونم رونالدو چقدر باباشو دوست داره!»