موجود چهار پائی است که نه جزء گربه سانان نه جزء سگ سانان است. بزرگترین گوشتخوار  و ترسناکترین حیوان در ماداگاسکار است. بدنی باریک و بلند و انعطاف پذیر داره خیلی خوش فرم است. اما این درنده خوئی او ست که به او اجازه می دهد تا حیوانی به بزرگی خودش را شکار کند. از […]

موجود چهار پائی است که نه جزء گربه سانان نه جزء سگ سانان است.

بزرگترین گوشتخوار  و ترسناکترین حیوان در ماداگاسکار است.

بدنی باریک و بلند و انعطاف پذیر داره خیلی خوش فرم است.

اما این درنده خوئی او ست که به او اجازه می دهد تا حیوانی به بزرگی خودش را شکار کند.

از هیچ چیز نمی ترسد.

درنده خوترین و ترسناکترین حیوان ماداگاسکار را ببینید+ عکس